Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Termodinamik
İngilizce Thermodynamics
Dersin Kodu
ENR 202 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Selma Ergin
Dersin Amaçları 1. Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2. Termodinamik özelikler arasındaki bağıntıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile beraber öğretmek ve termodinamik özelik tablolarının kullanımını öğretmek.
3. Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasanın kapalı ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek.
4. Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci yasasını entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek.
5. Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için öğretmek.
Dersin Tanımı Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Termodinamik kavramını enerji dönüşümü olarak anlama
II. Enerji dönüşümleri ile ilgili günlük mühendislik örneklerinden yararlanabilme
III. Termodinamik özelikler arasındaki bağıntıları kullanabilme
IV. Mühendislik hesaplamalarında termodinamik tabloları kullanabilme
V. Enerjinin Korunumu ilkesini veya termodinamiğin birinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VI. Açık ve kapalı sistemlerle ilgili problemleri çözme ve ideal gaz denklemini kullanabilme
VII. Termodinamiğin ikinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VIII. Mühendislik sistemlerinin performansını içeren problemleri çözme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thermodynamics, An Engineering Approach, 6th Ed., Y.A. Çengel, M.A. Boles, McGraw-Hill, 2007.
Diğer Referanslar Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran ve H.N. Shapiro, 6th Ed., John Wiley&Sons, 2008.
Termodinamik, Mühendislik Yaklaşımıyla, Y.A. Çengel, M.A. Boles, Çeviri Editörü: A. Pınarbaşı, 5th Baskı,Güven Bilimsel, 2008.
Thermodynamics, K.Wark ve D.E. Richards, 6th Ed., McGraw-Hill, 1999.
Thermodynamics, R.T. Balmer, West Publ., St Paul, 1990.
Thermodynamics, W.Z. Black ve G. Hartley, Harper and Row, 1985.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023