Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe MALZEME BİLİMİ
İngilizce MATERIALS SCIENCE
Dersin Kodu
MAL 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Duygu Ağaoğulları
Dersin Amaçları Malzeme Bilimine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşma. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi.
Dersin Tanımı 1. Malzeme Bilimi için esas teşkil eden kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2. Malzeme Biliminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3. Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi göstermek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilimi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:
1.Kimyasal bileşim, atomikbağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2.Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Millerindislerini
3.Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesiiçin kullanılan test tekniklerini
4.Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5.Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6.Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7.Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8.Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetik özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile
ilişkilendirilmesini
9.Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Öğretim üyesinin sunum dosyaları
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals Of Materials Science And Engineering: An Integrated Approach By William
D.Callister & David G. Rethwisch;
Wiley; 4thEdition (May 22, 2012); ISBN-10: 9781118061602; 936 Pages
Diğer Referanslar 1.Materials Science And Engineering: An Introduction By William D. Callister Jr. & DavidG. Rethwisch; John Wiley And Sons; 8th Edition (January 5, 2010); Isbn-10: 0470419970; 992
Pages
2. Material Science by S. L. Kakani & A. Kakani; New Age International PVT Ltd Publishers(December 1, 2010); ISBN-10: 8122430856; 904 pages 3.D.R. Askeland, 1994, The Science and Engineering of Materials, PWS Pub. Co.,ISBN:0534934234.
4.W.D. Callister Jr., 2003, Materials Science and Engineering An Introduction, JohnWiley&Sons, ISBN:978047113576.
5.J. F. Shackelford, 1999, Introduction to Materials Science for Engineers, McMillan Pub.Co., ISBN:978013011287
6.B.S. Mitchell, 2004, An Introduction to Materials Engineering and Science for, JohnWiley&Sons, ISBN:0471436232.
7.W.F. Smith, 1996, Principles of Materials Science and Engineering, McGrawHill, ISBN:007100291.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021