Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce MATERIAL SCIENCE
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Güldem Kartal Şireli
Dersin Amaçları Malzeme Bilmi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2. Malzeme Bilminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3. Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki
sıkı ilişkiyi öğretmek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilmi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini
vermek
Dersin Tanımı Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve
kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz
diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ
yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun
önlenmesi. Başlıca jeomalzemeler, özellikleri ve uygulama alanları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:
1.Kimyasal bileşim, atomic bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2.Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller
indislerini
3.Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi
için kullanılan test tekniklerini
4.Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5.Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6.Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7.Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8.Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile
ilişkilendirilmesini
9.Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar yok
Diğer
Ders Kitabı Materials Science And Engineering: An Introduction By William D. Callister Jr. & David G. Rethwisch; John Wiley And Sons
Diğer Referanslar D.R. Askeland, 1994, The Science and Engineering of Materials, PWS Pub. Co.,ISBN:0534934234.
J. F. Shackelford, 1999, Introduction to Materials Science for Engineers, McMillan Pub. Co., ISBN:978013011287
B.S. Mitchell, 2004, An Introduction to Materials Engineering and Science for, John Wiley&Sons, ISBN:0471436232.
W.F. Smith, 1996, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020