Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Duygu Ağaoğulları
Dersin Amaçları 1. Malzeme Bilimi için esas teşkil eden kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2. Malzeme Biliminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3. Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim proseslerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi öğretmek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilimi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek
Dersin Tanımı Malzeme bilimine giriş, malzeme mühendisliğinin önemi ve temel tanımları, malzeme mühendisliğine tarihsel bakış, malzemelerin sınıflandırılması, malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Mekanik özellikler. Dayanım arttırıcı mekanizmalar. Faz diyagramları ve katılaşma. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:
1.Kimyasal bileşim, atomik bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2.Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller indislerini
3.Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi için kullanılan test tekniklerini
4.Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5.Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6.Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7.Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8.Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile ilişkilendirilmesini
9.Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Ders kitapları, ders notları ve ders sunumları
Diğer
Ders Kitabı 1. William D. Callister & David G. Rethwisch, Fundamentals Of Materials Science And Engineering: An Integrated Approach, Wiley; 4th Edition (May 22, 2012); ISBN 10: 9781118061602.
2. D. R. Askeland, 1994, The Science and Engineering of Materials, PWS Pub. Co., ISBN:0534934234.
3. W. D. Callister Jr., 2003, Materials Science and Engineering An Introduction, John Wiley & Sons, ISBN:978047113576.
4. J. F. Shackelford, 1999, Introduction to Materials Science for Engineers, McMillan Pub. Co., ISBN:978013011287
5. B. S. Mitchell, 2004, An Introduction to Materials Engineering and Science for, John Wiley & Sons, ISBN:0471436232.
6. W. F. Smith, 1996, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw Hill, ISBN:007100291.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023