Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 324 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metalurji Lab II
İngilizce Metallurgy Laboratories II
Dersin Kodu
MET 324 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- - - 3
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sebahattin Gürmen
Dersin Amaçları Üretim Metalurjisi alanında teorik derslerden anlatılan konuları görerek kavramak, endüstride karşılacak problemleri tanımak, metalurjik hammaddelere uygulanan ön hazırlık işlemlerini, pirometalurji, hidrometalurji ve elektrometalurji alanında temel üretim yöntemlerini öğrenmek, bu deneylerde öğrenciye mühendislik bilgilerini uygulama, laboratuvar çaplı deney tasarlayıp yürütebilme ve deney sonuçlarını analiz etme becerisi kazandırmak, öğrenciye takım çalışması becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Küpelasyon, Bakır Rafinasyon ve Redüksiyon Elektrolizi, Sülfürlü Bakır Konsantrelerinden Sülfatlayıcı Kavurma ile Bakır Üretimi, Sementasyon-Hidroksit Çöktürme ve Analiz Yöntemleri, Çinko Redüksiyon Elektrolizi, Karbotermik Redükleyici Ergitme, Metalotermik Redükleyici Ergitme, Demir Cevheri Tozlarının Peletlenmesi, Demirli Hammaddelerin İndirgenmesi ve Optik İncelenmesi, Proses Otomasyon ve Kontrol.
Dersin Çıktıları 1. Üretim Metalurjisinde alanında (hammadde, ara ürün ve atıklar) bilgi sahibi olunması.
2. Metalurjik hammaddelere uygulanan ön hazırlık işlemleri, pirometalurjik, hidrometalurjik ve elektrometalurjik temel üretim yöntemlerinin öğrenilmesi.
3. Üretim yöntemleri ile üretim parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
4. Laboratuvar çaplı deney tasarlayıp yürütebilme, proses dizaynı ve seçimi konusunda bilgi sahibi olunması.
5. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi, takım çalışması, deney tasarlayıp ve sonuçlarının öğrenci tarafından yorumlanabilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Met Lab II Deney Föyleri
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020