Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Baydoğan
Dersin Amaçları 1. Mühendislik malzemeleri, malzeme bilimi ile malzeme mühendisliği kavramlarını tanıtmak,
2. Atomik yapı, kristal yapı ve tane yapısı kavramlarını tanımlamak,
3. Temel yapı ve özellik ilişkilerinin öğretilmesi,
4. Malzemelerin mekanik özelliklerini ve nasıl belirleneceklerini öğretmek,
5. Yapı, işlem ve özellik ilişkilerini kullanarak malzeme seçimi konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin Tanımı Malzeme bilimi ve mühendisliğinin temel kavramlarına giriş, atomik yapı, atomlararası bağlar, kristal hataları, difüzyon, mekanik özellikler, faz diyagramları, ısıl işlem ve TTT diyagramları, demir bazlı ve demirdışı metaller, seramik ve polimer malzemelerin temel karakteristikleri, korozyon ve aşınma, malzemelerin elektriksel, manyetik ve termal özellikleri.
Dersin Çıktıları 1.Malzeme biliminin temel kavramlarının öğrenilmesi,
2.Atomik yapının ve atom modelleri arasındaki farkların anlaşılması,
3.Atomlararası bağ kuvvetlerinin ve malzemelerin fiziksel özelliklerine etkisinin anlaşılması,
4.Amorf ve kristalin malzemeler arasındaki farkların belirlenmesi, Bravais kafeslerinin anlaşılması,
5.Malzemelerin mekanik özelliklerinin ve nasıl belirleneceğinin öğrenilmesi,
6.Faz diyagramı, katı çözelti, alaşım ve bileşik kavramlarının anlaşılması,
7.Isıl işlemin malzeme özelliklerine etkisinin anlaşılması,
8.Seramik, polimer ve kompozit malzemelerin temel özelliklerinin öğrenilmesi,
9.Malzemelerde hasara yol açan korozyon ve aşınma mekanizmalarının anlaşılması,
10.Malzemelerin elektriksel, manyetik ve termal özelliklerinin tanımlanması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı W.D. Callister, “Materials Science and Engineering an Introduction”, 7th Edition John Wiley &Sons, Inc, 2007.
Diğer Referanslar 1.W.F.Smith, J. Hashemi, Foundations of Materials Science and Engineering”, Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2006.
2.D.R. Askeland, P.P.Phule, “The Science and Engineering of Materials”, Thomson Pub. 5th Edition 2006.
3.Askeland, D.R. The Science and Engineering of Materials, PWS Pub. Co.
4.Askeland, D.R.., Çev. Erdoğan, M. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri
5.Smith, W.F., Çeviren ve Uyarlayan: Kınıkoğlu,N.G. “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği”, Literatür Yayınları, 2001.
6.Onaran, K., Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Bilim Teknik Kitabevi, 1993.
7.Bargel, H. J. Schulze, G., Malzeme Bilgisi, Çev. Ş. Güleç, A. Aran., 1991.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020