Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 326 - Kimyasal Metalurji II
 

MET 326 - Kimyasal Metalurji II

Dersin Amaçları

1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde kullanılan temel kavramları gerçek hayattaki uygulamalı örneklerle öğretmek ve bu kavramların birer parça olarak değil, bir bütün olarak anlaşılmasını sağlamak,
2. Ekstraktif metalurji alanında, “cevherden metale” giden yolda kullanılan tüm yöntem ve süreçleri, diğer derslere altyapı oluşturacak şekilde öğretmek

Dersin Tanımı

Pirometalurjinin teknik uygulamaları. Klorlama, sülfatlama, oksitleme ve sinter fırınlama, alkali fırınlama, seçici buharlaştırma, seçici çözme, kalsinasyon, cüruf oluşturma ve ergitme, mat oluşturma ve ergitme, redüksiyon, metalik olmayan bileşikler ile redüksiyon, redüksiyon ergitme işlemleri, redüksiyon-ergitme ve buharlaştırma işlemleri, ergimiş halde redüksiyon, metalotermik redüksiyon, pirometalurjik rafinasyon işlemleri, Hidrometalurjide teknolojik uygulamalar, Çözme işlemleri, tüm liç prosesleri, çözeltiye alma, kristalizasyon, çöktürme, kimyasallar ile çöktürme, gazlar ile çöktürme, basınç altında seçimli çöktürme, basınç altında toplam çöktürme, solvent ekstraksiyon, genel prensipler, McCabe-Thiele Diagramları, uygulamalar, elektrometalurjinin teknolojik uygulamaları, sementasyon, çözeltiden elektro kazanım, elektrolitik indirgenme, elektrolitik rafinasyon, elektrokimyasal kaplama, elektrokimyasal yüzey bitirme işlemeleri, ergimiş tuz elektrolizi

Koordinatörleri
Mahmut Ercan Açma
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023