Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 326 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimyasal Metalurji II
İngilizce Chemical Metallurgy II
Dersin Kodu
MET 326 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Ercan Açma
Dersin Amaçları 1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde kullanılan temel kavramları gerçek hayattaki uygulamalı örneklerle öğretmek ve bu kavramların birer parça olarak değil, bir bütün olarak anlaşılmasını sağlamak,
2. Ekstraktif metalurji alanında, “cevherden metale” giden yolda kullanılan tüm yöntem ve süreçleri, diğer derslere altyapı oluşturacak şekilde öğretmek
Dersin Tanımı Pirometalurjinin teknik uygulamaları. Klorlama, sülfatlama, oksitleme ve sinter fırınlama, alkali fırınlama, seçici buharlaştırma, seçici çözme, kalsinasyon, cüruf oluşturma ve ergitme, mat oluşturma ve ergitme, redüksiyon, metalik olmayan bileşikler ile redüksiyon, redüksiyon ergitme işlemleri, redüksiyon-ergitme ve buharlaştırma işlemleri, ergimiş halde redüksiyon, metalotermik redüksiyon, pirometalurjik rafinasyon işlemleri, Hidrometalurjide teknolojik uygulamalar, Çözme işlemleri, tüm liç prosesleri, çözeltiye alma, kristalizasyon, çöktürme, kimyasallar ile çöktürme, gazlar ile çöktürme, basınç altında seçimli çöktürme, basınç altında toplam çöktürme, solvent ekstraksiyon, genel prensipler, McCabe-Thiele Diagramları, uygulamalar, elektrometalurjinin teknolojik uygulamaları, sementasyon, çözeltiden elektro kazanım, elektrolitik indirgenme, elektrolitik rafinasyon, elektrokimyasal kaplama, elektrokimyasal yüzey bitirme işlemeleri, ergimiş tuz elektrolizi
Dersin Çıktıları 1. Pirometalurjik proseslerin genel prensiplerini; klorlama, sülfatlama, oksitleme, sinter kavurma, alkali kavurma, seçimli buharlaştırma, seçimli dekompozisyon, kalsinasyon, mat oluşumu/ergitmesi, curuf oluşumu/ergitme, redüksiyon ve metalik olmayan bileşiklerle redüksiyon konularını öğrenirler.
2. Redükleyici ergitme, redükleyici buharlaştırma işlemlerini, ergimiş halde redüksiyonu, metalotermik redüksiyonu (aluminotermik, silikotermik, magnezyotermik) anlarlar.
3. Pirometalurjik rafinasyon işlemlerini, bakırın ateşte rafinasyonunu, segregasyon ve droslamayı, gaz fazda rafinasyonu, ve zon rafinasyonunu öğrenirler.
4. Hidrometalurjinin genel özelliklerini, çözdürme işlemlerini, liç yöntemlerini (in-situ, yığın, süzme, basınçlı liç), çözünme prosesleri ve kristalizasyon konularını kavrarlar.
5. Kimyasal katkı maddeleri ile çöktürme, gazlarla çöktürme, basınç altında selektif çöktürme işlemleri; basınç altında toplam çöktürme, solvent ekstraksiyon, McCabe-Thiele Diyagramları ve uygulamaları, reaksiyon kinetiği hakkında bilgi sahibi olurlar.
6. Elektrometalurji uygulamalarını (sementasyon, redüksiyon elektrolizi, rafinasyon elektrolizi, ergimiş tuz elektrolizi) polarizasyon diyagramları ışığında değerlendirmeyi öğrenirler.
Önkoşullar MET 313 MIN DD veya MET 313E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı C K. Gupta, Chemical Metallurgy, Wiley-Vch, 1997.
F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, Wiley-Vch, 1997.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022