Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / CEV 243 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Kimyası
İngilizce Environmental Chemistry
Dersin Kodu
CEV 243 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Umut Kıvanç Şahin
Dersin Amaçları 1. Çevre kirliliği, kirletici parametreler, analiz yöntemleri konusunda bilgilendirme.
2. Atık su temizleme sistemlerinin tarifi, tanımı, tekstil atık suları için kullanılan sistemler ve sistemlerin kontrolu için gerekli analizler.
Dersin Tanımı Çevre ve çevre kirliliğinin tanımı, kirlilik ve kirleticilerin sınıflandırılması, kirletici parametrelerin tanımı, tekstil sektöründeki işlemler ve bu aşamalarda kullanılan kimyasallar, tekstil endüstrisinin sebep olduğu çevre kirliliği, örnek alma ve saklama yöntemleri, analiz yöntemleri, analizlerde kullanılan cihazlar, atık su temizleme üniteleri ve ünitelerin kontrolu için yapılması gereken analizler. Bu konularla ilgili yönetmelikler, AB uyum sürecindeki yönetmelikler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Çevre tarifi, tanımı, çevre kirliliği, sınıflandırılması, toksisite tanımı, toksik maddeler,
II. Çevre kirletici paremetrelere ait örnek alma, saklama, analiz yöntemleri,
III. Atık temizleme tesisleri hakkında genel bilgi,
IV. Tekstil sektörünün sebep olduğu çevre kirliliği, kirliliği doğuran işlem adımları ve bu adımlarda kullanılan kimyasallar,
V. Çevre kirliliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmelikler, tekstil sektörünü ilgilendiren AB uyum yasaları konusundaki kurallar, konularında bilgi sahibi olacaktır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı 1. Clescerl, L. S., Greenberg, A. E., Eaton, A. D., Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. A.P.H.A. Washington, 1992.
2. Levin, M. A., Gealt, M. A., Biotreatment of Industrial and Hazardous Waste. McGraw-Hill Professional Publishing (1993).
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020