Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 364 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekstraktif Metalurji Lab.
İngilizce Extractive Metallurgy Lab.
Dersin Kodu
MET 364 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
1 - - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Duygu Ağaoğulları
Duygu Ağaoğulları
Dersin Amaçları Üretim Metalurjisi alanında teorik derslerden anlatılan konuları görerek kavramak, endüstride karşılacak problemleri tanımak, metalurjik hammaddelere uygulanan ön hazırlık işlemlerini, pirometalurji, hidrometalurji ve elektrometalurji alanında temel üretim yöntemlerini öğrenmek, bu deneylerde öğrenciye mühendislik bilgilerini uygulama, laboratuvar çaplı deney tasarlayıp yürütebilme ve deney sonuçlarını analiz etme becerisi kazandırmak, öğrenciye takım çalışması becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Küpelasyon, Bakır Rafinasyon ve Redüksiyon Elektrolizi, Sülfürlü Bakır Konsantrelerinden Sülfatlayıcı Kavurma ile Bakır Üretimi, Sementasyon-Hidroksit Çöktürme ve Analiz Yöntemleri, Çinko Redüksiyon Elektrolizi, Karbotermik Redükleyici Ergitme, Metalotermik Redükleyici Ergitme, Demir Cevheri Tozlarının Peletlenmesi, Demirli Hammaddelerin İndirgenmesi ve Optik İncelenmesi, Proses Otomasyon ve Kontrol.
Dersin Çıktıları 1. Ekstraktif Metalurji derslerinde görülen teorik konuların kavranması. 2. Metalurjik hammaddelere uygulanan ön hazırlık işlemlerinin, pirometalurjik, hidrometalurjik ve elektrometalurjik temel üretim yöntemlerinin öğrenilmesi. 3. Üretim yöntemleri ile üretim parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve deney sonuçlarının yorumlanabilmesi 4. Laboratuvar çaplı deney tasarlayıp yürütebilme, proses dizaynı ve seçimi konusunda bilgi sahibi olunması. 5. Deney öncesi, süresince ve sonrasında, öğrencilerin deney düzeneği ve sonuçları hakkındaki bilgileri sözlü ve yazılı olarak ölçülecek ve değerlendirilecektir. Öğrenciler, deney ile ilgili yazılı bir rapor hazırlayacaklardır.
Önkoşullar MET 339 veya MET 339E, MET 313 veya MET 313E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023