Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / TER 201 - Termodinamik
 

TER 201 - Termodinamik

Dersin Amaçları

1. Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2. Termodinamik özelikler arasındaki bağlantıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile beraber öğretmek ve termodinamik özelik tablolarının kullanılmasını öğretmek
3. Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasann kapalı ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek
4. Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci yasasını entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek
5. Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için öğretmek

Dersin Tanımı

Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri
ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol
Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma
Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü

Koordinatörleri
Oğuz Salim Söğüt
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023