Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 346 - Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
 

MET 346 - Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu

Dersin Amaçları

1. Metalurjik proseslerin tanımlanması ve bu proseslere ait simülasyon uygulamaları,
2. Simülasyon ve modellemenin temel prensipleri,
3. Metalurjik prosesin simülasyonu / modellenmesi hakkında teorik bilgilerinin geliştirilmesi,
4. Bir simülasyon programını tanıtmak,
5. Öğrencilerin metalurjik proseslere ait parametrelerin proses üzerindeki etkisini modelleme yazılımı yardımıyla araştırmaları.

Dersin Tanımı

Modelleme ve simülasyonun temel prensipleri. Modelleme ve yöntem bilimin matematiksel ve fiziksel temelleri. Metalurji ve malzeme proses örnekleri. Kütle ve enerji dengeleri ve eşzamanlı çözümleri. Modelleme yazılımının derste gösterimi. Malzeme Biliminde modelleme ve simülasyon. Çok ölçekli modelleme uygulaması. Malzeme davranışı ve üretim problemlerinde yöntem bilim uygulamaları. Polikristal malzemelerde mikro yapı ve tane büyümesi modellemesi. Yapısal malzemelerin modellemesi. Kavurma, ergitme, liç, çöktürme, elektroliz, rafinasyon, vb. ekstraktif metalurji proseslerinin tanımı ve bu proseslerin matematiksel modelleme adımları. Ekstraktif metalurji proseslerinde kinetik, duraklamalı veya sürekli proses kavramları, Tane boyutu, sıcaklık, konsantrasyon, basınç, gaz/sıvı/katı akış debisi, karıştırma hızı, akım yoğunluğu gibi, incelenen prosesi kontrol eden parametrelerin listelenmesi ve etkilerinin matematiksel modellenmesi. Oluşturulacak öğrenci gruplarına bu parametrelerin dönem ödevi olarak dağıtımı, Öğrencilerin bilgisayar laboratuarında, görevlendirildikleri parametrelerin proses üzerindeki etkisini modelleme yazılımı yardımıyla pratiksel olarak araştırmaları, İlgili kontrol parametrelerinin ışığı altında incelenen metalurjik proseslerin matematiksel modellerinin oluşturulması, bu modellerin modelleme yazılımıyla simülasyonu, grupların simülasyonlarını laboratuar ortamında arkadaşlarına sunumu.

Koordinatörleri
Sebahattin Gürmen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024