Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 305E - Isı ve Kütle Aktarımı
 

KMM 305E - Isı ve Kütle Aktarımı

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere ısı ve kütle aktarımının temel prensiplerini ve terminolojisini tanıtmak.
2. Öğrencileri mühendislik alanında veya günlük yaşamlarında karşılaştıkları ve ısı ve/veya kütle aktarımı içeren herhangi bir proses veya sistem için uygun taşınım olaylarını (akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle aktarımı) belirlemek ve açıklamak üzere eğitmek.
3. Öğrencilere ısı ve kütle aktarımı hızı veya malzemenin (katı, sıvı, gaz) sıcaklığını ve/veya karışımların derişimlerini belirlemek için yapılacak hesaplamalarda gerekli girdinin nasıl kullanılacağını öğretmek.
4. Öğrencilere gerçek proses ve sistemler için temsili modellerin nasıl geliştirileceğini ve ilgili analizlerden bu proseslerin/sistemlerin tasarım ve performansları hakkından sonuçların nasıl çıkarılacağını göstermek.
5. Öğrencilere takım halinde çalışma deneyimi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Isı aktarımının temel prensipleri. Isı iletimi eşitliği. Yatışkın hal ısı iletimi: Direnç yaklaşımı, kanatçıklar. Yatışkın olmayan hal ısı iletimi. Zorlanmış konveksiyon. Doğal konveksiyon. Isı değiştiricileri. Kütle aktarımının temel prensipleri. Isı ve kütle aktarımı arasındaki benzerlikler. Gazlarda, sıvılarda ve katılarda difüzyon. Yatışkın hal kütle aktarımı. Yatışkın olmayan hal kütle aktarımı. Konveksiyonla kütle aktarımı ve kütle aktarım katsayıları. Reaksiyonlu kütle aktarımı. Sürtünme, ısı aktarım ve kütle aktarım katsayıları arasındaki benzetişim modelleri.

Koordinatörleri
Fatma Elif Genceli Güner
Melek Mümine Erol Taygun
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024