Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 421 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metalurji Mühendis Çevre
İngilizce ENVIRONMENT & METALLURGICAL ENGINEERING
Dersin Kodu
MET 421 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Servet İbrahim Timur
Dersin Amaçları 1. Önlenebilir atıkların gerçekten de oluşturulmadığı proseslerin dizaynı ??,
2. Proses ve eski malzeme atıklarının kullanılabilir hale getirilmesi,
3. Metalik hurdaların geri dönüştürülmesi ve
4. Enerji sarfiyatını azaltan proseslerin geliştirilmesi yoluyla metalurjik üretim süreçlerinin çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi
5. Çevre bilinci ve sevgisinin eyleme dönüştürülmesi için gerekli mühendislik bilgisinin verilmesi
Dersin Tanımı Metal bileşik ve iyonlarının toksikolojik etki mekanizmaları, su, atık su vb. tanımları, kimyasal bileşiklerin türlerine bağlı etki mekanizmaları, metalurjik işlemlerden kaynaklanan metal iyonları ile kirlenmiş atık sular, baca gazları ve bunların temizlenmesi, Metalurjik katı atıklar, çevresel etkileri, Metalurjik proseslerden kaynaklanan katı atıkların bertarafına yönelik uygulanmakta olan yöntemler ve teknolojik gelişim sürecinde yeni alternatiflerin değerlendirilmesi, Ulusal ve uluslararası normların uygulanması ve yaşanan problemler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Çevre, çevre koruma, toksikoloji, kirlik, atık su, katı atık, recycling, toksikoloji, ekoloji, geri kazanım vb. temel kavramlar
II. Metalurjil işlemlerden kaynaklanan katı atıklar (primer ve sekonder atıklar) ve önemli metallerin üretim aşamasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklar
III. Atıkların kullanılabilir hale getirilmesine yönelik temel prensip ve teknolojiler
IV. Önlenebilir atıkları oluşturmayan proseslerin dizaynı,
V. Metalik hurdaların geri dönüştürülmesi ve enerji sarfiyatını azaltan proseslerin geliştirilmesi yoluyla metalurjik üretim süreçlerinin çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi bu amaçla proses optimizasyon ve dizaynı
VI. Metalurjik üretim süreçlerinde enerji kullanımına bağlı indirekt çevre kirliliği, metallerin tekrar kullanımı ve geri kazanımı ile enerji tasarrufu ve çevre korumasına katkı sağlama prensipleri
VII. Çevre bilinci ve sevgisinin tek başına çevreyi korumaya yeterli olmadığı; bu bilincin eyleme dönüştürülmesinin mühendislik bilgisini gerektirdiği
becerilerini kazanır.
Önkoşullar YOK ancak kimyasal metalürjiyi almış olması tavsiye edilir.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Resource recovery and recycling from metallurgical wastes [electronic resource] / by S. Ramachandra Rao Amsterdam ; London : Elsevier, 2006
Handbook Of Solid Waste Disposal :
Materials And Energy Recovery / Joseph L. Pavoni, John E. Heer, Jr., D. Joseph Hagerty., Türkiye'de katı atık yönetimi ve geri kazanım / Kızıltan Yüceil,
Recycling ve Metallurgical Scraps konulu kitapları
BUNLAR SADECE ÖRNEKLEME AMAÇLI YAZILMIŞ KİTAPLARDIR
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020