Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 248E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kütle ve Enerji Dengesi
İngilizce Mass & Energy Balance
Dersin Kodu
MET 248E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cevat Bora Derin
Dersin Amaçları Metalurjik ve kimyasal proseslerde “Malzeme ve Enerji Dengesi”nin oluşturulması bu proseslerin işlevi ve kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Metalurji mühendisliğinde kullanılan temel kavramları içeren bu ders kapsamında, teorik bilgilerin yanı sıra örnek problemlere de yer verilerek metalurjik ve kimyasal üretim teknolojisi alanındaki meslek derslerinin alt yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Material and energy balances are very important in an industry. Material balances are fundamental to the control of processing, particularly in the control of yields of the products. The first material balances are determined in the exploratory stages of a new process, improved during pilot plant experiments when the process is being planned and tested, checked out when the plant is commissioned and then refined and maintained as a control instrument as production continues. When any changes occur in the process, the material balances need to be determined again.
Dersin Çıktıları 1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2.Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
3.Mühendislik problemlerinin belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
4.Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bazda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı bir eğitim.
5.Öğrencilerin yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
6.Öğrencilerin, güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
7.Öğrencilerin, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.
8.Bir sistemi, ürünü ve/veya prosesi; insanlığın yararına, doğanın korunması ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi bağlamında, kalite ve çevre konularında güncel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve uygulama becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Principles of Chemical Engineering Processes -Material and Energy Balances, Ghasem, Henda, CRC Press, 2015.

Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd Ed., Felder & Rousseau, John Wiley Sons Inc., 2005.

Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing,  Morris & Geiger & Fine, 2011.

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Himmelblau & Riggs, Prentice-Hall, 2004.

Introduction to Material and Energy Balances, Reklaitis G.V., John Wiley and Sons Inc., New York, 1983.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020