Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 412E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimyasal Teknolojiler
İngilizce Chemical Technologies
Dersin Kodu
KMM 412E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hale Gürbüz
Dersin Amaçları 1. Organik ve inorganik kimyasal proses teknolojileri alanında bilgi sahibi
2. Proses akım diyagramlarının analizi ve kullanımında yeterli becerilere sahip
3. Eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerini kullanarak kimyasal teknolojiler alanındaki teknik problemleri tanımlanma, formüle etme ve çözme yeteneğine sahip
4. Kütüphanede ve internette bilgi aramak için yeterli becerilere sahip
5. Yaşam boyu öğrenme konusunda ilgi, motivasyon ve beceriye sahip
6. Kamu yararı, sağlık, güvenlik ve çevre korunmasının öneminin farkında olan; toplum yararına en yüksek etik ve profesyonel standartları savunan
öğrenciler yetiştirmektir.
Dersin Tanımı Introduction to organic technologies. Raw materials of chemical technologies. Coal and coal processing. Petroleum refining. Natural gas. Production of synthesis gas. Industrial gases, gas purification. Basic organic synthesis. Industrial crystallization. Production of borax hydrates. Production of boric acid. Production of superphosphates. Production of sulfuric acid. Production of cement. Biobased industrial products
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. önemli organik ve inorganik kimyasalların üretim teknolojilerini tanımlayabilecek, bu teknolojilere ilişkin proses akım diyagramlarını anlayıp analiz edebileceklerdir.
2. kimyasal teknolojilerle ilgili belirli bir konu hakkındaki bilgilere kütüphanede veya World Wide Web kullanarak ulaşabileceklerdir
3. bilgilerini inorganik ve organik kimyasalların üretimiyle ilgili problemlerin tanımlanmasında ve çözülmesinde kullanabileceklerdir.
4. kimyasal proses endüstrilerinin çevre, sağlık ve güvenliğe ilişkin etkilerini ve bu etkilerle ilgili düzenlemeleri açıklayabileceklerdir.
5. belirlenmiş konularda araştırmaya dayanan ödevler hazırlayarak ve seminerlere katılarak yeni bilgiler öğrenme konusunda istekli olacaklardır.
6. kimyasal teknolojilerin uygyulanmasına ilişkin etiksel vakalar hakkında değerlendirme yapabileceklerdir.
Önkoşullar KMM 211 MIN DD veya KMM 211E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Moulijn, J.A., Makkee, M., van Diepen, A.E., Chemical Process Technology, John Wiley &Sons, New York, 2001
Diğer Referanslar Shreve's Chemical process industries, New York : McGraw-Hill, c1984
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019