Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 317E - Taşınım Olaylarının Temel Prensipleri
 

MET 317E - Taşınım Olaylarının Temel Prensipleri

Dersin Amaçları

Metaller, kimyasallar ve diğer malzemelerin üretimi çeşitli işlemler dizisinden oluşmakta, momentum ve enerji transferi, kütle ve ısı transferi ve değişik fazlar arasınaki kimyasal reaksiyonları içermektedir. Genel olarak, metalurjik prosesler çeşitli fiziksel ve kimyasal dönüşümleri ve taşınımları kapsamaktadır. Bu dönüşüm ve taşınım olaylarının hızı malzemelerin üretim proseslerini, seçimini, dizaynını ve ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle metalurjik proseslerde taşınım olaylarının (kütle, ısı, enerji, momentum, vs.) çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu ders kapsamında metalurjistlerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Giriş, Boyutlar ve birim sistemleri, Viskozite kavramı, Tek yönlü kararlı hal akışı, Akışların diferansiyel denklemleri, Akışların diferansiyel denklemlerinin uygulamaları, Türbülanslı akış, Akışkan akışlarında genel kütle ve enerji dengeleri, Genel enerji dengesi uygulamaları, Isı iletkenliği ve kararlı durumda ısı taşınımı, Kararsız durumda ısı taşınımı, Yayınma yoluyla ısı taşınımı, Radyasyon yoluyla ısı taşınımı, Kütle difüzyonu: kararlı hal difüzyonu, Kararsız hal difüzyonu, Yayınma ile kütle taşınımı, Kütle taşınım modelleri ve korelasyonu, Kimyasal taşınım olayları, Taşınım olayları teorisi uygulamaları, Kimyasal reaktörlerde akış davranışları.

Koordinatörleri
Cüneyt Arslan
Güldem Kartal Şireli
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020