Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 317E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınım Olaylarının Temel Prensipleri
İngilizce Fundamentals of Transport Phenomena
Dersin Kodu
MET 317E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cüneyt Arslan
Güldem Kartal Şireli
Dersin Amaçları Metaller, kimyasallar ve diğer malzemelerin üretimi çeşitli işlemler dizisinden oluşmakta, momentum ve enerji transferi, kütle ve ısı transferi ve değişik fazlar arasınaki kimyasal reaksiyonları içermektedir. Genel olarak, metalurjik prosesler çeşitli fiziksel ve kimyasal dönüşümleri ve taşınımları kapsamaktadır. Bu dönüşüm ve taşınım olaylarının hızı malzemelerin üretim proseslerini, seçimini, dizaynını ve ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle metalurjik proseslerde taşınım olaylarının (kütle, ısı, enerji, momentum, vs.) çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu ders kapsamında metalurjistlerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Giriş, Boyutlar ve birim sistemleri, Viskozite kavramı, Tek yönlü kararlı hal akışı, Akışların diferansiyel denklemleri, Akışların diferansiyel denklemlerinin uygulamaları, Türbülanslı akış, Akışkan akışlarında genel kütle ve enerji dengeleri, Genel enerji dengesi uygulamaları, Isı iletkenliği ve kararlı durumda ısı taşınımı, Kararsız durumda ısı taşınımı, Yayınma yoluyla ısı taşınımı, Radyasyon yoluyla ısı taşınımı, Kütle difüzyonu: kararlı hal difüzyonu, Kararsız hal difüzyonu, Yayınma ile kütle taşınımı, Kütle taşınım modelleri ve korelasyonu, Kimyasal taşınım olayları, Taşınım olayları teorisi uygulamaları, Kimyasal reaktörlerde akış davranışları.
Dersin Çıktıları 1.Matematik (cebir ve diferansiyel denklemler) ve fizik (kütle, momentum, ve enerjinin korunumu kanunları) bilgilerini ilgili malzemelerde gerçekleşen taşınım olaylarına uygulayabilmek,
2.İlgili malzemelerde gerçekleşen taşınım olayları problemlerini matematiksel olarak formülize edebilmek (uygun sınır koşullarına sahip diferansiyel denklemlere dönüştürerek) ve analitik olarak veya denklem çözme araçları kullanarak çözebilmek,
3.Taşınım olayları kapsamında malzeme işleme prosesleri (örneğin, döküm, kaynak, kristal büyütme, yarı iletken işleme, vb.) tasarlayabilmek,
4.Malzeme işleme proseslerinde gerçekleşen taşınım olayları hakkında güncel bilgi sahibi olmak, örneğin, malzeme üretiminin ve işlenmesinin bilgisayar simülasyonu.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Fluid Mechanics, Munson, Rothmayer, Okiishi, Huebsch, 7th Ed., Wiley & Sons, 2012.
Diğer Referanslar Themelis N.J., Transport and Chemical Rate Phenomena, Gordon & Breach, 1995.

Bird R.B., Stewart W.E. and Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley, 1960.

Szekely J. and Themelis N.J., Rate Phenomena in Process Metallurgy, Wiley-Interscience, 1971.

Geiger G.H. and Poirier D.R., Transport Phenomena in Metallurgy, Addison-Wesley, 1973.

Geankoplis C.J., Transport Processes: Momentum, Heat, and Mass, Allyn & Bacon, Inc., 1983.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020