Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 477E - Elektrometalurjiye Giriş
 

MET 477E - Elektrometalurjiye Giriş

Dersin Amaçları

Bu ders ile, öğrencilerin, temel elektro-kimyasal prensipleri derinliğine anlaması ve bu prensiplerin elektrometalurjideki uygulamalarını bol örnek problemlerle görmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, ekstraktif metalurji alanındaki bir kitabın elektrometalurji bölümünün kapsamıyla yaklaşık olarak aynı olabilir ancak, yaklaşım daha kapsamlı ve derinliğine olacak ve daha az matematik içerecektir.

Dersin Tanımı

Elektrolitik iletkenlik, Molar iletkenlik, Transport sayısı, Elektrolizde gerçekleşen kimyasal değişiklikler, Elektroliz örnekleri, Elektrot reaksiyonları, Elektrolizin stokiyometrisi (Faraday kanunları), Sulu elektrolitlerde konsantrasyon değişiklikleri, Galvanik hücreler, Elektrokimyasal seri, Redoks yarı-hücreler, Elektrot reaksiyonlarının kinetiği, Potansiyometrik hücreler, Tesinir koşullar, Standart Hidrojen Elektrodu, Hücre potansiyeli ve termodinamik, Ayrışma potansiyeli, Fazla voltaj, Anodik oksidasyon, Katodik redüksiyon, Eh-pH diyagramları, Teknolojik uygulamalar; Liç, Çöktürme, Metal kazanımı ve rafinasyon, Metallerin elektro-kazanımı, Elektro-kaplama, Elektrokimyasal parlatma, Demirin korozyonu, Piller, Yakıt hücreleri.

Koordinatörleri
Cüneyt Arslan
Sebahattin Gürmen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023