Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 477E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektrometalurjiye Giriş
İngilizce Introduction to Electrometallurgy
Dersin Kodu
MET 477E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cüneyt Arslan
Dersin Amaçları Bu ders ile, öğrencilerin, temel elektro-kimyasal prensipleri derinliğine anlaması ve bu prensiplerin elektrometalurjideki uygulamalarını bol örnek problemlerle görmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, ekstraktif metalurji alanındaki bir kitabın elektrometalurji bölümünün kapsamıyla yaklaşık olarak aynı olabilir ancak, yaklaşım daha kapsamlı ve derinliğine olacak ve daha az matematik içerecektir.
Dersin Tanımı Elektrolitik iletkenlik, Molar iletkenlik, Transport sayısı, Elektrolizde gerçekleşen kimyasal değişiklikler, Elektroliz örnekleri, Elektrot reaksiyonları, Elektrolizin stokiyometrisi (Faraday kanunları), Sulu elektrolitlerde konsantrasyon değişiklikleri, Galvanik hücreler, Elektrokimyasal seri, Redoks yarı-hücreler, Elektrot reaksiyonlarının kinetiği, Potansiyometrik hücreler, Tesinir koşullar, Standart Hidrojen Elektrodu, Hücre potansiyeli ve termodinamik, Ayrışma potansiyeli, Fazla voltaj, Anodik oksidasyon, Katodik redüksiyon, Eh-pH diyagramları, Teknolojik uygulamalar; Liç, Çöktürme, Metal kazanımı ve rafinasyon, Metallerin elektro-kazanımı, Elektro-kaplama, Elektrokimyasal parlatma, Demirin korozyonu, Piller, Yakıt hücreleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamental Aspects of Electrometallurgy, Konstantin Ivanovich Popov, Stojan S. Djokic, Branimir N. Grgur, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002, New York.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020