Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Celaletdin Ergun
Dersin Amaçları Malzeme Bilmi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi, Malzeme Bilminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek, Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi öğretmek, Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilmi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek.
Dersin Tanımı Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetiközellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi.
Dersin Çıktıları Kimyasal bileşim, atomic bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri, Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller indislerini, Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi için kullanılan test tekniklerini, Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerin, Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını, Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini, Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini, Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile ilişkilendirilmesini, Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı James F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, 4rd edition, Prentice Hall, NY 1995
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022