Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 412 - Kimyasal Teknolojiler
 

KMM 412 - Kimyasal Teknolojiler

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan inorganik ve organik teknolojiler ve arıtma yöntemlerini tanıtmak.
2. Öğrencilere akım şemalarını oluşturma ve kullanma becerisi kazandırmak.
3. Internet ve yazılı kaynaklar kullanarak istenilen bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmek.
4. Öğrencilere kimyasal proseslerin, sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerini tanıtmak.
5. Öğrencileri mühendislik etiği konusunda bilgilendirmek.

Dersin Tanımı

Kimyasal teknolojilere giriş. Hammaddeler. Etik. Kömür ve prosesleri. Petrol rafinasyon teknolojisi.Petrokimya Teknolojisi.Doğal gaz teknolojisi. Endüstriyel gazların arıtılması.Temel organik sentezler. Biyoteknoloji-Biyokökenli endüstriyel ürünler. Sitrik asit, Laktik asit, Biyoetanol Üretimi Amonyak ve üre üretimi. Gübre üretimi. Sülfürik asit üretimi. Nitrik asit üretimi. Endüstriyel kristalizasyon. İnorganik tuzların üretimi. Sodyum klorür, sodyum sülfat. Bor tuzları üretimi: Boraks hidratların üretimi. Borik asit üretimi.

Koordinatörleri
Melek Tüter
Filiz Karaosmanoğlu
Kardelen Kaya
Ebru Kahraman
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019