Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Material Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 1 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ersan Üstündağ
Dersin Amaçları 1. Malzeme Bilimi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi.

2. Malzeme Biliminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3.
Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi öğretmek.

4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilimi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek.

5. Jeomalzemelerin, özelliklerinin ve uygulama alanalarının öğretilmesi.
Dersin Tanımı Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi. Başlıca
jeomalzemeler, özellikleri ve uygulama alanları. Jeomalzemelerde kaliteyi etkileyen doğal olaylar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:
Dersin Öğrenme
1.
Kimyasal bileşim, atomic bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
Çıktıları
2.
Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller
indislerini
(Course Learning
3.
Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi
Outcomes)
için kullanılan test tekniklerini
4.
Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5.
Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6.
Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7.
Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8.
Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile
ilişkilendirilmesini
9.
Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı "Introduction to Materials Science for Engineers", James F. Shackelford, McMillan Pub. Co. 1992
Diğer Referanslar 1. “Materials Science and Engineering-An Introduction”, W. D. Callister Jr., John Wiley & Sons, 2000

2. “The Science and Engineering of Materials”, D.R. Askeland, PWS Pub. Co., 1994
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021