Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 479E - Demir ve Çelik Üretimi
 

MET 479E - Demir ve Çelik Üretimi

Dersin Amaçları

1.Çelik üretiminin temel prensiplerini ve uygulamalarını kavramak
2.Hammaddeleri ve hammadde özelliklerinin üretimdeki etkilerini kavramak
3.Üretim verimliliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları kavramak
4.Çelik ürün kalitesinin geliştirilmesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını
kavramak

Dersin Tanımı

Giriş. Demir çelik üretim proseslerinin genel tanımları. Ham maddeler ve metalurjik
ön işlemleri. Metalurjik kok üretimi. Demir cevheri ve karakterizasyonu. Demir
cevherlerinin sinterlenmesi ve peletlenmesi. Ham demir üretimi. Yüksek fırın ve
tesisleri. Yüksek fırında ham demir üretiminin prensipleri. Demir oksitlerin
redüksiyonu. Hazne ve karın reaksiyonları. Cüruf oluşumu. Yüksek fırın verimini
arttırıcı teknikler. Çelik üretiminin temel prensipleri proseslerin tarihçesi. Bazik
oksijen konverterlerinde çelik üretimi. Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi.
Deoksidasyon, gaz giderme diğer pota işlemleri. İngot ve sürekli döküm
yöntemlerinin prensipleri. Yassı ve uzun üretimin teknolojik prensipleri. Sünger demir
üretimi, indirgeyici ergitme yöntemleri. Dünyada ve Türkiye’de demir çelik endüstrisi

Koordinatörleri
Cevat Fahir Arısoy
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022