Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cevat Fahir Arısoy
Dersin Amaçları Mazleme biliminde yeralan yapı-özellik -işlev kavramlanmn ders boyunca öğrencinin analitik düşünme yeteneğini ön plana çıkaracak şekilde vurgulanması. malzeme bilimin yeri ve öneminin kavranması ve disiplinlerarası düşünme anlayışının oturtulması. Temel malzeme bilimi bilgilerinin öğrenci tarafından kavranması günümüz mühendislik malzemelerinin tanınması, temel üretim yöntemleri malzeme mikroyapı performans ilişkıleri, güven ve seçim kriterleri ve ilgili mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olmaları
Dersin Tanımı Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ Van der waals bağı, bağ enerjisi kavramlarının malzemelerin fiziksel özelliklerine ilişkilendirilmesi. Kristal ve amorf yapı: krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler, Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. Saf metal, alaşım, katı eriyik, difüzyon kavramları. Seramik ve Polimer esaslı malzemelerin metalik malzemelerden farklı noktaları vurgulanarak tanıtımı ve kompozit malzeme kavramına giriş. Malzemelerin mekanik davranışı: çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, gevrek ve sünek davranış, sertlik, yorulma ve sürünme kavramları. Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, sıcak şekil verme, tavlama, alaşımlama, faz diyagramlarının kısa tanıtımı ve ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramları. Malzeme üretim yöntemleri. Malzemelerin diğer önemli özellikleri olan elektriksel, ısıl, optik ve manyetik özellikleri hakkında kısa tanıtım.Günümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozit) genel bakış.
Dersin Çıktıları Dersin Öğretim Çıktıları, Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Mühendislik malzemelerini sınıflandırmak (a1)
2: Malzemelerde atomlarası bağlar, atom dizilişleri ve kristalografinin ve bağların malzemelerin özelliklerine etkisini tanımlar (a2)
3.Temel malzeme özelliklerini ve özelliklere etki eden faktörleri tanımlar (a2, c1, e2)
4.Elastik ve plastik deformasyon mekanizmalarım ve mukavemet artırıcı yöntemleri açıklamak. (a3, c1, e2)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı -Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Yazarı: D.R. Askeland Çeviren: Dr. M. Erdoğan Nobel Yay.
Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Prof. Dr. Kaşif Onaran Bilim Teknik Yayınevi -Introduction to Materials Science for Engineers-J.F. Shackleford Prentice-Hill
-Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 2nd Edition, W.D. Callister, Wiley Pub.
- Materials: Engineering, Science, Processing and Design by Michael Ashby, Hugh Shercliff, and David Cebon
Diğer Referanslar Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Prof. Dr. Kaşif Onaran Bilim Teknik Yayınevi -Introduction to Materials Science for Engineers-J.F. Shackleford Prentice-Hill
-Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 2nd Edition, W.D. Callister, Wiley Pub.
- Materials: Engineering, Science, Processing and Design by Michael Ashby, Hugh Shercliff, and David Cebon
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020