Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Mühendisliği
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Güldem Kartal Şireli
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerini geliştirmek
2. Temel malzeme bilimi bilgilerinin öğrenci tarafından kavranması günümüz mühendislik
malzemelerinin tanınması, temel üretim yöntemlerinin , mikroyapı ve performans
ilişkisinin ve malzeme seçimi ve tasarımı kriterlerinin öğrenilmesi
3. Öğrencileri problem çözmede mühendislik bilgilerini kullanmaya teşvik etmek
Dersin Tanımı Malzeme bilimine genel girişMalzemelerin sınıflandırılması. Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, Kristal ve amorf yapı,miller indisler, krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler, hatalar ve kusurlar, Saf metal, alaşım,katı eriyik, difüzyon kavramları. Malzemelerin mekanik davranışı, mikroyapının kontrolü, fazdiyagramları ve dönüşümlerinin, ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramlarıGünümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik,polimer ve kompozit) genel bakış.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. yapı-özellik-proses ilişkilerini anlamış
2. mühendislik malzemelerini sınıflandırabilir
3. atomik bağları, kristalografi ve bağların etkisini tanımlayabilir
4. temel malzeme özelliklerini ve bu özelliklerin etkilerini anlatabilir
5. elasik ve plastik deformasyon mekanizmalarını ve sertleşmeyi anlatabilir
6. malzemelerin mekanik özelliklerini ölçmek için test yöntemlerini belirleyip seçebilir
7. deformasyonun malzemelerin mikro yapısına etkisini anlamış
8. malzeme ve proses seçimi yapabilir
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Callister, W.D., “Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach”, 2nd Edition, Wiley Pub.
Diğer Referanslar Askeland, D.R., “The Science and Engineering of Materials”, Chapman & Hall,1993
Ashby, M., Shercliff, H., Cebon, D., “Materials: Engineering, Science, Processing and Design”
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020