Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 331 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Kütle aktarımının temel prensipleri ve tanımlar. Difüzyon katsayıları
2 Gaz, sıvı ve katılar için difüzyon katsayıları ve hesaplanması.
3 Süreklilik eşitliği, Kabuk dengesi (Shell-balance) yöntemi.
4 Difüzyon modelleri, Gaz sistemlerde yatışkın hal kütle aktarım eşitlikleri.
5 Sıvı sistemlerde yatışkın hal kütle aktarım eşitlikleri, Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı.
6 Konveksiyonla kütle aktarımı.
7 Kütle aktarım katsayısı tanımları ve hesaplamalar.
8 Eddy difüzyonu ve türbülent akımlar için kütle aktarım katsayıları, Boyutsuz gruplar
9 Fazlar arası kütle aktarımı.
10 Film kütle aktarım katsayıları ve arafaz derişimlerinin bulunması.
11 Tüm kütle aktarım katsayıları ve arafaz derişimlerinin bulunması.
12 Sürekli temas sistemlerinin (dolgulu kolonların) tasarımı, Operasyon eğrilerinin türetilmesi.
13 Film ve tüm kütle aktarım katsayıları ile sürekli temas sistemlerinin tasarımı.
14 Aktarım ünitesi yüksekliği – sayısı ve sürekli temas sistemlerinin tasarımı.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022