Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 479E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Demir ve Çelik Üretimi
İngilizce Iron and Steel Making
Dersin Kodu
MET 479E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cevat Fahir Arısoy
Dersin Amaçları 1.Çelik üretiminin temel prensiplerini ve uygulamalarını kavramak
2.Hammaddeleri ve hammadde özelliklerinin üretimdeki etkilerini kavramak
3.Üretim verimliliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları kavramak
4.Çelik ürün kalitesinin geliştirilmesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını
kavramak
Dersin Tanımı metalurjik
ön işlemleri. Metalurjik kok üretimi. Demir cevheri ve karakterizasyonu. Demir
cevherlerinin sinterlenmesi ve peletlenmesi. Ham demir üretimi. Yüksek fırın ve
tesisleri. Yüksek fırında ham demir üretiminin prensipleri. Demir oksitlerin
redüksiyonu. Hazne ve karın reaksiyonları. Cüruf oluşumu. Yüksek fırın verimini
arttırıcı teknikler. Çelik üretiminin temel prensipleri proseslerin tarihçesi. Bazik
oksijen konverterlerinde çelik üretimi. Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi.
Deoksidasyon, gaz giderme diğer pota işlemleri. İngot ve sürekli döküm
yöntemlerinin prensipleri. Yassı ve uzun üretimin teknolojik prensipleri. Sünger demir
üretimi, indirgeyici ergitme yöntemleri. Dünyada ve Türkiye’de demir çelik endüstrisi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler
I. Çelik üretiminin prensiplerini ve süreçlerini anlama.
II. Hammadde kaynaklarını doğru ve verimli kullanma prensiplerini kavrama ve
uygulama.
III. Çevreye duyarlı üretmenin prensiplerini kavrama ve uygulama.
IV. Çelik kalitesinin geliştirilmesinin prensiplerini ve uygulamalarını kavrama
V. Yeni çelik üretim proseslerini tasarlama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders notları
Lecture notes
1. Mc. GANON, H. E., The Making, Shaping and Treating of Steel, United
States Steel, 10. Ed., Pittsburg 1985.
2. BIsvas, A. K., Principles of Blast Furnace Ironmaking, Theory and Practice,
Cootha Publishing House, 1981.
3. Publications about the course.
Diğer Referanslar Ders notları
Lecture notes
1. Mc. GANON, H. E., The Making, Shaping and Treating of Steel, United
States Steel, 10. Ed., Pittsburg 1985.
2. BIsvas, A. K., Principles of Blast Furnace Ironmaking, Theory and Practice,
Cootha Publishing House, 1981.
3. Publications about the course.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022