Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 242E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Optik Mineraloji
İngilizce Optical Mineralogy
Dersin Kodu
JEO 242E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 1 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zekiye Karacık
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki ana kayaç yapıcı mineralleri optik özelliklerinden hareketle tanımak ve tanımlamaktır. Ders minerallerin tanınmasını amaçladığından dersin uygulamalı kısmı en az teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller ve kayaçlardan alınan ince kesitler polarizan mikroskopla incelenir ve onların ana optik karakterleri belirlenerek ne oldukları tespit edilir.
Dersin Tanımı Optik mineraloji ışığı geçiren minerallerin ışığı kırma özelliklerinden yola çıkılarak ne olduklarının belirlenmesi olarak tanımlanır. Bu tanım içerisinde ışığın farklı ortamlardaki davranışı, kırılma-yansıma kanunları, polarizasyon, girişim, optik işaret, indikatriks kavramları bulunur. Ayrıca ışığı geçiren izotrop ve anizotrop olan ana kayaç yapıcı mineral ve mineral gruplarının optik özellikleri de bu ders kapsamında verilmektedir.
Dersin Çıktıları 1.Optik Mineralojinin temel esasları
2.Işığın farklı ortamlardaki davranışı
3.Minerallerde mikroskop altında tespit edilebilen optik özellikler
4. Farklı mineral veya mineral gruplarının optik özellikleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Aslaner, M., 1976, Optik Mineraloji, K.T.Ü. Yayın No: 77, 292s.
Dana, E.S., 1949-2001, A textbook of mineralogy with an extended treatise on crystallography and physical mineralogy (Fourth edition revised and enlarged by W.E. Ford), John Wiley & Sons, 851pp.
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J., 1962, 1963, 1983, Rock Forming minerals, John Wiley & Sons, New York, Volume1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5.
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J., 1966, An introduction to the rock-forming minerals, John Wiley & Sons, New York, 528pp.
Ehlers, G.E., 1987, Optical mineralogy, Volume 1 (Theory and techniques) - Volume 2 (Mineral descriptions), Blackwell Sci. Publ., 158pp (Vol 1), 286pp (Vol 2).
Erkan, Y., 1978, Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, A 26, 497s.
Kerr, P.F., 1977, Optical mineralogy, 4th edition, McGraw-Hill, 492pp.
Klein, C., Hurlbut, C.S. Jr., 1993, Manual of Mineralogy, John Wiley & Sons, Inc., 681pp.
Kumbasar, I., 1977, Silikat mineralleri, İTÜ Matbaası, Sayı 1098, 181s.
Troeger, W.E., 1979, Optical determination of the Rock-forming minerals, 4th edition, Schweizerbart, Stutgart, 188pp.
Yardley, B.W.D., MacKenzie, W.S., Guilford, C., 1990, Atlas of metamorphic rocks and their textures, Longman Sci. Publ., 120pp.
Perkins & Dexter, 1998. Mineralogy, Prentice-Hall
William D. Nesse, Introduction to Mineralogy.
Yeniyol M. Mineraloji, 2004
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020