Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 322E - Jeomanyetizma
 

JEF 322E - Jeomanyetizma

Dersin Amaçları

1. Yer manyetik alanının kökeni,
2. Yermanyetik alanının gözlenen özelliklerini,
3. Yerküre ve onu saran ortamın fiziksel özellikleri ile ilişkilendirilme,
4. Yer içindeki mıknatıslanma özelliğine sahip kütlelerin yer m
anyetik alanından etkilenerek kazandığı mıknatıslanma,
5. Bu kütlelerin oluşturduğu yapı şekillerini belirlemeye yarayan manyetik prospeksiyon yöntemine ait fizik esasların çok önemli bir kısmı bu ders sırasında öğrenciye anlatılmaktadır

Dersin Tanımı

Manyetik alan ve mıknatıslanma ile ilgili temel kavramlar: manyetik kutup, manyetik alan kuvvet çizgisi, Coulomb kanunu, bir kutbun manyetik potansiyeli, birim kutuptan çıkan kuvvet çizgilerinin sayısı, dipol alanı, üniform ve üniform olmayan alanların dipole etkisi, bir mıknatısın bir başka mıknatıs üzerine etkisi – üniform olarak mıknatıslanmış kürenin manyetik alanı – manyetik elementler – Yer manyetik alanının ölçümünde kullanılan aletler: teodolit, QHM, BMZ, yer endüktörü, proton manyetometresi, flux-gate manyetometresi, optik pompaj manyetometreleri, Helmholtz bobin sistemi – yer manyetik alanının değişimini ölçen aletler (varyometreler) – manyetogramların değerlendirilmesi – Yer manyetik alanının mekan ve zaman içindeki değişimleri – İyonosfer – Yer manyetik alanının dünya yüzündeki dağılımını veren sistematik ölçmeler – Küresel Harmonik Analiz –Yer manyetik alanının oluşumu ile ilgili görüşler – diğer gezegenlerin manyetik alanları hakkında bilinenler - Yer manyetik alanının
jeolojik geçmişteki davranışı – mıknatıslanma çeşitleri – kayaçların manyetik özelliklerinden sorumlu mineraller – kayaçların doğada kalıcı mıknatıslanmasının ölçümünde kullanılan aletler –kalıcı mıknatıslanma güvenirlik testleri – ortalama mıknatıslanma doğrultusunun hesaplanması
ve istatistik parametreler – Yer manyetik alanının ters dönmeleri – Paleomanyetik kutuplar ve dolanımı – kıtaların kayması teorisi ve paleomanyetizma.

Koordinatörleri
Gonca Örgülü
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2018