Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 115 - Genel Jeoloji
 

JEO 115 - Genel Jeoloji

Dersin Amaçları

Bu dersin asıl amacı jeolojinin ana konularının ve yeryuvarının ana özelliklerinin anlanmasını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Kaya yapıcı mineraller ve iç yapıları, yerkürenin iç yapısı, yeryüzü ve yeryüzü şekilleri, magmatizma ve magmatik kayalar, sedimentasyon ve sedimenter kayalar, metamorfizma ve metamorfik kayalar, çökelme ortamları, stratigrafi ve prensipleri, fosiller ve evrim, yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar), jeolojide zaman kavramı, levha tektoniği, levha sınırlarında gelişen jeolojik olaylar ve yapılar, deprem ve nedenleri.

Koordinatörleri
Cengiz Zabcı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024