Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 348 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sedimanter Kayaç Petrografisi
İngilizce Petrography of sedimentary rocks
Dersin Kodu
JEO 348 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kürşad Kadir Eriş
Kürşad Kadir Eriş
Dersin Amaçları 1. yerkabuğunun önemli bir kesimini kaplayan sedimanter kayaların oluşum süreçlerini
öğrenmek
2. sedimanter kayaçların türlerini ve sınıflamalarını makroskobik ve mikroskobik ölçekte
öğrenmek
3. sedimanter kayaların kaynak alan analizi ve diyajenetik tarihçesini öğrenmek
4. sedimanter kayaçların ekonomik öneminini öğrenmek
Dersin Tanımı Sedimanter kayaçların oluşumu ve sınıflaması. Sedimanter kayaçların dokusal özellikleri.
Sedimanter kayaçların mineral bileşimi. Kırınıtılı kayalarda kaynak alan analizi. Kırıntılı
kayaçların sınıflandırılması ve her sınıfa ilişkin kaya örneklerinin makroskopik ve mikroskopik
özellikleri ve diyajenetik tarihçeleri. Karbonat kayaların sınıflaması, makroskopik ve
mikroskopik özellikleriyle diyajenetik tarihçeleri. Silisli-demirli tortullar, fosforitler ve
evaporitlerin petrografik özellikleri. Karbonlu çökellerin petrografik özellikleri. Volkanoklastiklerin sınıflaması, makroskopik ve mikroskopik özellikleriyle diyajenetik tarihçeleri.
Sedimanter kayaçların ekonomik özellikleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;
1. sedimanter kayaları doğru bir şekilde tayin edip sınıflama
2. sedimanter kayaların oluşum koşullarını ve dolayısıyla o bölgenin jeolojik evrimini anlama
3. jeolojik problemlerin çözümüne çok yönlü yaklaşım
4. doğal kaynakların ekonomik önemini anlama
becerilerini kazanır
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tortul Kayaç Petrografisi, Ş. Abdüsselamoğlu, 1982, İTÜ yayını
Diğer Referanslar Sam Boggs. 2009. Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University
Press. p 610.
Dorrik A.V. Stow. 2005. Sedimentary Rocks in the Field: A Color Guide.
Elsevier Academic Press, p 319.
Maurice E Tucker. 2003. Sedimentary Rocks in the Field. John Wiley & Sons,
p 234.
Gerard V. Middleton (Ed.). 2005. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary
Rocks. Published by Springer. p 882.
Maurice E. Tucker. 2001. Sedimentary petrology : an introduction to the origin
of sedimentary rocks. Oxford ; Malden, MA : Blackwell Science
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020