Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 211 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mineraloji
İngilizce Mineralogy
Dersin Kodu
JEO 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zekiye Karacık
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.
Dersin Tanımı Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal-mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)
Dersin Çıktıları 1. Minerallerin oluşumunu ve sınıflandırılmasını öğrenip, jeoloji bilimine ilişkin genel bakış açısı kazandırmak
2.Mineralojinin temel ilkelerini öğrenerek, yerkürenin gelişiminde rol oynayan süreçleri anlamak
3.Minerallerin fiziksel özelliklerini kullanarak mineral gruplarını
sınıflamayı, kimyasal analiz sonuçlarını değerlendirerek formüllerini
hesaplamayı öğretmek
4.Minerallerin fiziksel özelliklerini kullanarak ve bunları karşılaştırarak
farklı mineral gruplarını tanıtmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Aslaner, M., Mineraloji I
Dana, E.S., Tüm "A textbook of Mineralogy" veya "Manual of Mineralogy" serileri (1932-2001)
Jeokimya Temel kavramlar ve ilkeler Editörler Namık Çağatay, Ayhan Erler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri odası yayınları:32
İnan, K., Tanyolu, E., 1982. Mineraloji (Cornelius S. - Hurlbut JR'dan çeviri) Cilt I, II.
Kumbasar, I Aykol, Mineraloji
Kumbasar, I., 1977. Silikat Mineralleri, İTÜ Matbaası, sayı:1098.
Okay, A.C., 1967, Mineral bilim, İÜ Fen Fak. Acar Matbaası.
Perkins & Dexter, 1998. Mineralogy, Prentice-Hall
Klein, C. and Hurlburt, C (1993) Manual of Mineralogy. John Wiley and Sons
W.A. Deer, R.A. Howie and J. Zussman (1962, 1974, 1980) Rock Forming
Minerals (Seven Volumes) Longmans, London.
C. Klein and C.S. Hurlbut, Jr. (1993) Manual of Mineralogy (After J.D. Dana, 21st
edition). Wiley, (New York).
Uz, B., 1994. Mineraller (Kristallografi-Mineraloji), 436s. Birsen Yayınevi.
William D. Nesse, Introduction to Mineralogy.
Yeniyol M. Mineraloji, 2004
Diğer Referanslar WEB Kaynakları
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html
http://mineral.galleries.com/minerals/by_class.htm
http://www.mindat.org
http://www.mines.itu.edu.tr/muze/giris1.htm
http://www.mta.gov.tr
http://webmineral.com/speciments.shtml
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020