Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 211 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Mineral, mineraloji, tanım, tarihçe, literatür
Minerallerin fiziksel özellikleri; yoğunluk, özgül ağırlık, minerallerin mekanik özellikleri (sertlik, dilinim, kırıklık, kırılganlık)
Minerallerde renk, lüminesans, fluoresans, fosforesans, termo ve tribolüminesans, çizgirengi, parlaklık
Minerallerde elektiriksel özellikler (elektriksel iletkenlik, piroelektrisite, pieaoelektrisite), magnetik özellikler ve radyoaktivite
Minerallerin kimyasal özellikleri, Atom, atom numarası, Kuantum kabukları, periyodik tablo Kimyasal bağlar; Metalik, Kovalent, iyonik, Datif, Van der Waals, hidrojen bağları, minerallerde su Minerallerin sınıflandırılması ve mineral gruplarının bağlarla ilişkileri;
Atomsal yer değiştirme, katı eriyik, katı eriyik kristallenmeye örnek gruplar. İzomorfizma, polimorfizma, psödomorfizma
Mineralleri tayin yöntemleri, kimyasal testler, jeokimyasal analizler. Kimyasal analizlerin yorumlanması Elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması
Yarıyıl sınavı
Sistematik mineralojinin tanımı, Nabit elementler, Sülfürler ve Sülfotuzlar
Halojenler ve Oksitler-Hidroksitler
Karbonatlar, Boratlar, Sülfatlar ve Nitratlar
Fosfatlar, Arsenatlar, Vanadatlar, Kromatlar, Tungsten ve Molibdat
Silikat mineralleri; Tektosilikatlar, Fillosilikatlar
Silikat mineralleri devam: İnosilikatlar, Sorosilikatlar, Nesosilikatlar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020