Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 444E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz Jeolojisi
İngilizce Marine Geology
Dersin Kodu
JEO 444E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Memet Namık Çağatay
Dersin Amaçları Deniz jeolojisini 1) deniz ve okyanusların morfoloji, jeolojik evrim, mineral ve petrol kaynakları, 2) jeolojik afetler, 3) paleoşinografik ve paleo-iklimsel değişimler açısından çok displinli bir yaklaşım ve gerekli yöntem ve teknikleriyle öğretmektir.
Dersin Tanımı Deniz Jeolojisi deniz ve okyanus havzalarının jeolojisini; morfoloji, jeolojik evrim, sedimentoloji ve mineral ve petrol kaynaklarını içerecek sekilde araştırır. Bazı denizlerde önemli deprem, volkanizma, denizaltı heyelanları ve bunlara bağlı tsunami gibi jeolojik afetler oluşmaktadır. Deniz çökelleri oşinografik, deniz seviyesi, ve iklim değişimlerinin mükemmel bir arşivini oluşturur. Bu ders denizlerin bu farklı yönlerini kavram, yöntem ve teknikleriyle yer-sistem-bilimi yaklaşımı ile öğretecektir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Denizlerin morfolojisi ve jeolojik evrimini
II. Mineral ve petrol kaynaklarını
III. Denizlerdeki jeolojik afetlerleri
IV. Deniz çökellerindeki paleoşinografik ve paleo-iklim kayıtlarını, ve
V. Yukarıdaki konuları araştırmak için gerekli yöntem ve teknikleri öğreneceklerdir. .
Önkoşullar Resmi bir koşul olmamasına karşın öğrencinin sedimentoloji, stratigrafi ve yapısal jeoloji bilgisinin olması gerekmektedir.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı The Sea Floor, An Introduction to Marine Geology. E. Seibold and W,H.Berger, Springer, 3rd edition, 1996
Diğer Referanslar Books:
Marine Geology, J.P. Kenneth, Prentice-Hall, 1982.
The Essentials of Oceanography. 5th Edition, H.V. Thurman, Prentice Hall, 1996
Ocanography. Radings from Sientific American. WH. Freeman and Co., 1971.
DSDP and ODP, Initial and Scientific Reports. Government Printing Office,
Washington DC.
Periodicals:
Marine Geology
Geo-Marine Letters
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020