Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 444E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Giriş:Deniz Jeolojisinin konusu, tarihçesi ve yöntemleri

3. Okyanus havzalarının morfolojisi II: abisal düzlükler, okyanus-ortası sırtlar, deniziçidağlar (seamount), ada zincirleri, sıcak noktalar (hot spots)
4. Okyanus sürkülasyonu, dalga ve akıntılarve bunların çökel taşınımı üzerindeki etkileri
2 Morpholoji ve okyanus kenarları I: Aktif ve pasif kenarlar, kıta sahanlığı (şelf), şelf kenarı, kıtaslayamaç, kıtasal yükselti; deniz tabanı yaılması ve levha tektoniğinin okyanusta banındaki verileri
3 Okyanus havzalarının morfolojisi II: abisal düzlükler, okyanus-ortası sırtlar, deniziçidağlar (seamount), ada zincirleri, sıcak noktalar (hot spots)
4 Okyanus sürkülasyonu, dalga ve akıntılarve bunların çökel taşınımı üzerindeki etkileri
5 Deniz çökelleri: Kaynakları ve önemli türleri; litosfer, biyolojik ve su kökenli çökeller
6 Erken çökel diyajenezi
7 Deniz seviyesi değişim süreçleri : iklisel ve tektonik kökenli deniz seviyesi değişimleri
8 Denizlerde organik maddenin kökeni: Organik madd üretimi ve okyanus ve denizlerdeki dağılımı
9 Denizlerin petrol kaynakları
10 Denizlerin mineral kaynakları
11 Oşionografik ve iklim arşivleri olarak deniz çökelleri
12 Denizlerde jeolojik afetler
13 Deniz Bilimlerinde göncel trendler: Deniztabanı gözlemleri
14 Türk Denizlerinin jeolojisi: Marmara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi ve KD Akdeniz.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020