Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 331 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 ve 2. Dersler (13-20.Şubat.2020). Giriş, petrografinin tanımı, kaya döngüsü, Yer’in yapısı. Magma, magmatizma-tektonizma ilişkileri: magma oluşum ortamları. Magmanın fiziksel ve kimyasal özellikleri. Magmanın kristallenme evreleri, magmanın farklılaşması, karışması ve hibridleşmesi. Magmanın kabukta yerleşme şekilleri; magma kayalarının sınıflandırılması, modal ve normatif analiz kavramları.
2 1 ve 2. Dersler (13-20.Şubat.2020). Giriş, petrografinin tanımı, kaya döngüsü, Yer’in yapısı. Magma, magmatizma-tektonizma ilişkileri: magma oluşum ortamları. Magmanın fiziksel ve kimyasal özellikleri. Magmanın kristallenme evreleri, magmanın farklılaşması, karışması ve hibridleşmesi. Magmanın kabukta yerleşme şekilleri; magma kayalarının sınıflandırılması, modal ve normatif analiz kavramları.
3 3 ve 4. Dersler (27.Şubat-5.Mart.2020). Ultramafik-ultrabazik kayaçlar: Okyanus kabuğu, okyanus ortası sırt ve ofiyolitler; Mafik –bazik kayalar: Gabro-Bazalt ailesi
4 3 ve 4. Dersler (27.Şubat-5.Mart.2020). Ultramafik-ultrabazik kayaçlar: Okyanus kabuğu, okyanus ortası sırt ve ofiyolitler; Mafik –bazik kayalar: Gabro-Bazalt ailesi
5 5. Ders (12.Mart.2020). Diyorit-Andezit; Monzonit-Latit ve Siyenit-Trakit aileleri
6 6 ve 7. Dersler (19–26.Mart.2020). Granit-Riyolit ailesi: Kıtasal kabuk
7 6 ve 7. Dersler (19–26.Mart.2020). Granit-Riyolit ailesi: Kıtasal kabuk
8 8. Ders (9.Nisan.2020). Piroklastik kayaçlar.
9 9. Ders (16.Nisan.2020). Metamorfik Petrografi: Metamorfizmaya giriş, metamorfizma gelişimi, metamorfizma-tektonizma ilişkileri, metamorfizma etkenleri (P/T); metamorfizma türleri, metamorfizmada fasiyes , zon ve grid kavramı.
10 10 ve 11. Ders (7-14.Mayıs.2020). Rejyonal (bölgesel) dinamotermal metamorfizma
11 12. Ders (21.Mayıs.2020). Kontak (termal) metamorfizma: (Kontak metamorfizma fasiyesleri, kontak metamorfik kayaçlar); Dinamik metamorfizma: (Dinamik metamorfizma etkenleri, dinamik metamorfik kayaçlar ve sınıflandırılmaları). Diğer (bazı) metamorfizma türleri: (Şok metamorfizması, hidrotermal metamorfizma vb…).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023