Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 331E - Elektromanyetik Prospeksiyon
 

JEF 331E - Elektromanyetik Prospeksiyon

Dersin Amaçları

Jeofizik mühendisliğinde elektromanyetik yöntemler, elektromanyetik alanlar,
1. Matematik, fizik, kimya, diferansiyel denklemler, statik, dinamik, olasılık ve istatistik, veri işlem konularını içeren temel ve mühendislik bilimleri ayrıca insan ve toplum bilimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2.Jeofiziğin temel esaslarını, kaya ve zemin mekaniği, jeodezi, doğal afet (depremler, tsunamiler, seller ve heyelanlar), hidrojeoloji, çevre ve arkeoloji ile ilişkili problemlerin çözümü için, sığ ve derin yer kabuğu’nun fiziksel özelliklerinin kestiriminde uygulayabilmek.
3. Modern jeofizik enstrümanlarını kullanarak jeofizik problemlerin çözümünde çok disiplinli veri toplama, değerlendirme tekniklerini öğrenmek,
4. Kara ve deniz ortamında doğal kaynak ve endüstriyel hammaddelerin aranması konusunda bilgi sahibi olmak.
5. Üretilen mühendislik çözümlerinin topluma olan etkisini dikkate alarak, mesleki etik sorumluluğunu ve yaşam boyu öğrenmenin önemini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecek bireysel ve/veya takım projelerini sözlü ya da yazılı olarak sunma yolu ile profesyoneller ile iletişim kurabilme becerilerini kazanmak.

Dersin Tanımı

Jeofizik mühendisliğinde elektromanyetik yöntemler, elektromanyetik alanlar,
yöntemlerin sınıflandırılması, frekans ve zaman ortamı yöntemler, doğal ve yapay kaynaklı yöntemler, fizik esaslar, ölçüm teknikleri, verilerin değerlendirilmesi, uygulama örnekleri.

Koordinatörleri
Tuna Eken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024