Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 205 - Mineraloji ve Petrografi
 

MAD 205 - Mineraloji ve Petrografi

Dersin Amaçları

Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.

Dersin Tanımı

Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)Magmatik petrografi, kayak döngüsü,mineral ve kayaç ilişkileri,magma ve kristalizasyonu,magmatik kayaç sınıflaması,metamorfik kayaçlar ve metamorfizma.

Koordinatörleri
Şenel Özdamar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020