Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 412E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Petrol ve Doğalgaz Ekonomisi
İngilizce Petroleum and Natural Gas Economics
Dersin Kodu
PET 412E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fazıl Emre Artun
Dersin Amaçları Öğrencilerin mühendislik ekonomisi ve karar analizi kavramlarının uygulanmasında sıkça kullanılan teknikler hakkında, özellikle petrol ve doğalgaz varlıklarına yoğunlaşarak, yetkinlik kazanmaları.
Dersin Tanımı Petrol ve doğal gaz ekonomisine genel bakış ve temel kavramlar. Karlılık ölçüm yöntemleri. Risk ve belirsizlik tanımı. Karar analizi, karar ağacı analizi, beklenen parasal değerin değerlendirmesi. Olasılığın temel kavramları: olasılık dağılımları, binomial, multinominal ve hipergeometrik dağılımlar. Petrol ve doğal gaz aramacılığı risk analiz yöntemleri: petrol aramacılığı riski, keşif olasılığı değerlendirme, kaynak dağılımı, çok kuyulu sondaj programları. Keşfi yapılan sahalarda değerlendirme. Belirsizlik ultında riskli yatırımların kıymet takdiri.
Dersin Çıktıları 1. bir petrol varlığının rezerv miktarı ve performansını tahmin etme
2. mühendislik ekonomisi ve paranın zaman değerini mühendislik projelerine uygulama
3. bir petrol varlığı için fiyatlar ve bedelleri kullanarak bir nakit akışı modeli tasarlama
4. vergi ve telif hakkı gibi devletlere bağlı kanunları ekonomik çalışmaya dahil etme
5. farklı yatırım alternatiflerini ekonomik kriterlere göre değerlendirme ve karşılaştırma
Önkoşullar EKO 201E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Decision Analysis for Petroleum Exploration, Newendrop, P.D., Pennwell Pub. Co., Tulsa, 1987.
2. Petroleum Evaluations and Economic Decisions, McCray, A.W., Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1975.
Diğer Referanslar 1. Oil and Gas Property Evaluation and Reserve Estimates, SPE Reprint Series, No. 9, 1970.
2. Petroleum Engineering Handbook, Bradly, H.B., Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1987.
3. Economics and Finance, SPE Reprint Series, No.16, 1982.
4. Analysis and Management of Petroleum Investments: Risk, Taxes, and Time, Campbell, J.M and Campbell, R.A., John M. Campbell and Co., 1987.
5. İlgili bildiri, makale ve bildiriler (SPE OnePetro verıitabanı)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023