Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 000 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ST5024 Zenginleştirme İşlemleri
İngilizce Concentration Methods
Dersin Kodu
CHZ 000 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Abdullah Ekrem Yüce
Dersin Amaçları Cevherlerin ve minerallerin karakterizasyonu, zenginleştirme öncesi hazırlık işleri ve zenginleştirilmesi için kullanılabilecek yöntemleri öğretmektir.
Dersin Tanımı Cevher Hazırlamada Zenginleştirme öncesi işlemler, Zenginleştirme işlemleri
Dersin Çıktıları • Minerallerin sınıflandırılması, karakterizasyonu ve yöntemleri
• Zenginleştirme öncesi işlemler
• Fiziksel yöntemlerle cevherlerin zenginleştirilmesi
• Fiziko kimyasal yöntemlerle (Flotasyonla) zenginleştirme
• Kimyasal yöntemlerle (Liç) zenginleştirme
• Çözündürme işlemleri sonrası metallerin kazanımı
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Mineral Processing Technology, (1988), 4. Edt., Wills B.A., Pergamon Press, Oxford.
• Handbook of Mineral Processing, (1985), Weiss, N.L. “SME Mineral Processing Handbook”, Chapter: 2-1/2-17; 3-1; 3A-1/3A-55; 3B-1/3B-86; 3C-1/3C-137; 3D-1/3D-59; 3E-1/3E-41, AIME, New York.
• Ali Güney, A.Ekrem Yüce (2006); Cevher Hazırlama-I Ders Notları, İTÜ Maden Fakültesi.
• Güven Önal (1980), cevher Hazırlamada Flotasyon Dışındaki Zenginleştirme Yöntemleri, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası.
• Cevher Hazırlama El Kitabı (2014), Edt: G.Önal, G.Ateşok, K.T.Perek; Bölüm 25; s:519-578; Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, ISBN:978-975-7946-39-7, İstanbul.
• Particle Size Characterization (2001); Edts: Ajit Jillavenkatesa, Stanley J. Dapkunas, Lin-Sien H. Lum; National Institute of Standards and Technology, Special Publication 960-1
• A.Fisher, D. Kara, (2016) Determination of Rare Earth Elements in Natural Water Samples – a Review of Sample Separation, Preconcentration and Direct Methodologies, Anal. Chim. Acta, 935.
• Necati Yıldız, (2016), Nadir Toprak Elementleri,” TMMOB, Maden Mühendislieri Odası, Ekim, Ankara.
• C. K. Gupta, N. Krishnamurti, (2005), Extractive Metallurgy of Rare Earths, CRC Press, New York,
• The Chemistry of The Rare-Earth Elements, Elsevier, 1965
• Handbook of the Rare Elements; A.I. Busev, V.G. Tıptsova, Ann Arbor Publisher, 1970
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021