Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 321 - Maden Yatakları
 

JEO 321 - Maden Yatakları

Dersin Amaçları

1 - Maden yatakları kavramının ilgili terminolojiyle tanıtılması, maden yataklarının sınıflandırılma esaslarının verilmesi
2 - Maden yataklarının yan kayaçlarıyla ne tür ilişkilerinin olduğu, cevherleşmeye neden olan faktörlerin ve maden yataklarının değerlendirilmesindeki kriterlerin tanıtılması
3 - Maden yataklarının Türkiye ve dünyadan önemli örneklerinin tanıtılması
4- Madenciliğin ülke ekonomilerine katkıları ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin tartışılması

Dersin Tanımı

Maden yataklarının tarihçesi, maden yatakları terminolojisi, jeokimyasal döngü, levha tektoniği, maden yataklarının sınıflaması, cevherlerin yan kayaçlarla ilişkisi, maden yataklarının değerlendirme kriterleri, maden yataklarının ana oluşum teorileri, Türkiye ve dünyadan, önemli maden yatağı örnekleri (Ortomagmatik Cr, Fe, Ti, Ni, Cu yatakları, pnömo-hidrotermal Cu, Pb, Zn, Au, W,Sn, Mo yatakları, sedimanter Fe, Mn, Al, P yatakları, plaser yataklar, süperjen zenginleşmeler) ve madenciliğin ülke ekonomilerine katkısı ve çevreye etkisi.

Koordinatörleri
Yüksel Örgün Tutay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020