Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 344E - jEOFIZIKTE OLCMELER
 

JEF 344E - jEOFIZIKTE OLCMELER

Dersin Amaçları

1. Yerkabuğu ile ilgili jeofizik ve jeolojik konuların anlaşılmasında öğrenciye bir yeterlilik kazandırmak.
2. Jeofizik problemlerin çözümünde, çok disiplinli bir anlayış ile jeofizik verilerin toplanması, işlenmesi veyorumlanması amacıyla modern jeofizik aletlerinin ve bilgisayar sistemlerinin kullanma becerisini kazandırmak.
3. Kaya ve zemin mekaniğine ilişkin mühendislik problemlerinin, doğal afetler (depremler, tsunamiler, sel, heyelan),doğal kaynakların aranması,
yeraltısuyu aranması, çevre ve arkeoloji ve yeraltının sığ ve derin fiziksel özelliklerinintahmininde jeofizik ilkelerin uyglanmasına yönelik kabiliyetlerin kazandırılması.
4. Kara ve deniz ortamlarında doğal kaynaklar ve endüstriyel hammaddelerin aranması konularında bilgi sahibi yapmak.
5. Meslektaşlar ile sözlü ve yazılı sunular yoluyla birey ve ekip olarak iletişim kurma becerisini kazanmak, sunulançözümlerin toplum üzerindeki etkisini dikkate almak, etik değerlere bağlılık ve yaşam boyu öğrenme arzusunuoluşturmak.

Dersin Tanımı

Jeofizik Yontemlerde olcum alma, veris islem ve de yorumlama uygulamalarini icerir.

Koordinatörleri
Tuna Eken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020