Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 346E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Güvenliği ve Çevre Koruma
İngilizce Safety & Envirnmntl Protection
Dersin Kodu
PET 346E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İbrahim Metin Mıhçakan
Dersin Amaçları 1. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrilerinde uygulanan tehlikeli işlemlerin insan sağlığına zarar verecek kazalara yol açmamaları ve kazaya uğrayan insanların işlerine geri dönüşlerinde istenen performansı gösterebilmeleri için alınması gerekli önlemleri öğretmek;
2. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrilerindeki sondaj, üretim, işlerge ve aktarım işlemlerinde türetilerek, çevreye salınan atıkların ve etkenlerin doğal çevre üzerinde olumsuz etkileri ile, bu etkileri azaltmak veya gidermek üzere alınacak önlemlerin kavranmasını sağlamak;
3. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması için mühendislik yöntemlerini öğretmek, bu doğrultuda yasaların, kuralların, standartların ve takım çalışmasının önemini vurgulamak.
Dersin Tanımı Petrol ve doğal gaz endüstrisinde korungan (güvenli) ve savungan motorlu araç sürüşü teknikleri ve kuralları. İnsan psikolojisi ve korunum (güvenlik) performansı. Petrol ve gaz laboratuarları ve sahalarında korunum (güvenlik). Tehlikeli gazlar ve kimyasallar. Petrol, gaz ve jeotermal sahalarında sondaj, üretim, vs işlemlerin çevresel etkileri. Petrol atıklarının çevrede taşınımı. Petrol saçılmaları. Kirlenmiş alanların temizlenmesi ve iyileştirilmesi. Çevre koruma planlaması.
Dersin Çıktıları 1. İnsan sağlığı ile çevre koruma sorunlarını çözmek üzere sorunları tanımlama, irdeleme, veri toplama ve değerlendirme, çözüm yöntemi belirleme ve önlem alma;
2. İnsan sağlığı ile çevre koruma uygulamalarında sorunların çözümünde matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanma, uygulama;
3. İnsan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili yasalar, kurallar, standartların öneminin, sürekli gelişimlerinin izlenmesi ve bir ekip çalışması içinde uygulanması gerektiğinin bilincine varma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022