Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Saha Jeoloji
İngilizce Field Geology
Dersin Kodu
JEO 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kürşad Kadir Eriş
Dersin Amaçları 1. Jeolojik problemlere çok yönlü yaklaşımı sağlamak
2. Sahada çalışma tekniklerini uygulamalı olarak öğretmek
3. Bir saha projesini baştan sona yürütebilme yeteneğini kazandırmak
Dersin Tanımı Jeoloji Haritalarının Önemi, Kullanım Alanları, Türleri; Jeoloji Haritasının Unsurları; Jeolojik
Haritalarda Ölçülebilir Geometrik Unsurlar; Mostra Örneği Kavramı; Yapı Münhanileri; Jeolojik
Haritalama Teknikleri; Stratigrafi Birimlerinde Kalınlık Kavramı; Diskordanslar; Faylar, Fayları
Tanıtan Saha Verileri, Fayların Unsurları, Çeşitleri, Atım ve Separasyon, Ortografik Teknikle
Fayların Atımının Belirlenmesi; Jeoloji Haritalarında Fayların Tanınması, Türü ve Atımının
Belirlenmesi; Bir Saha Çalışmasının Planlanması; Jeolojik Rapor Yazım ve Sunumu
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;
Dersin Öğrenme
1.Jeolojik haritaların yerbilimlerindeki farklı uygulamaları
2.Jeolojik haritaların üretilmesi ve yorumlanması
3.Üç ve dört boyutlu düşünme, jeolojik problemleri çözme
4. Arazi çalışması disiplini ve ekip çalışması
becerilerini kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020