Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 341 - Sedimantoloji
 

JEO 341 - Sedimantoloji

Dersin Amaçları

Ayrışma ve erozyon, taşınma, sedimantasyon ve taşlaşmadır. Bu başlıklar altında
Dersin İçeriği çökellerin sınıflaması, sedimanter yapılar ve çökelme ortamları anlatılmaktadır (buzul, çöl, göl,
akarsu, alüvyal yelpaze, delta, kıyı, lagün, gelgit düzlüğü, kıta sahanlığı, kıta yamacı ve okyanus
Course Description havzası)

Dersin Tanımı

Çökel kayaların hangi modern ortamlarda ve nasıl depolandığı, çökellerin zamanla nasıl taş
Dersin Amacı haline geldiğini ve sedimanter taş istiflerin incelenmesiyle eski ortam koşullarının nasıl
bulunacağı öğretilmektedir.

Koordinatörleri
Kürşad Kadir Eriş
Kürşad Kadir Eriş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020