Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makina Teorisi
İngilizce Theory of Machinery
Dersin Kodu
MAK 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özgür Turhan
Dersin Amaçları 1.Makinaların kinematik ve dinamik bakımdan incelenmesinde kullanılabilecek yaklaşımları ve matematiksel modelleri tanıtmak.
2.Makinaların kinematik ve dinamik tasarımında gerekli olan temel bilgileri vermek
Dersin Tanımı Mekanizmaların sistematiği. Eleman çiftleri. Kinematik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Mekaniğin temel prensipleri. Makinaların dinamiği. Makinaların hareket denklemleri. Makinalarda kuvvet analizi. Makinalarda kütle dengelemesi. Makina hareketinde düzgün çalışma. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim yalıtımı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Mekanizma Tekniği ve Makina dinamiğinin temel problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
II.Makinalardaki titreşim problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
III.Kinematik ve dinamik istekleri karşılayacak mekanizmaların, makinaların tasarımı hakkında temel bilgiler kazanır.
Önkoşullar (DNK203 veya DNK201 veya DNK201E veya DNK203E) ve
(MAT201 veya MAT201E) ve
MAT261
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DERS NOTLARI
Diğer Referanslar 1-R.L. Norton, Design of Machinery, Mc Graw-Hill, Inc, 3rd ed. 2004.
2--J.E. Shigley, and J.J. Uicker, Jr., "Theory of Mechanisms", McGraw-Hill, Inc. , 2nd ed. , 1995.
3- Doughty, "Mechanics of Machines" ,John Wiley & Sons, Inc. , 3rd ed. , 1988
4- F. Pasin, "Makina Dinamiği", İTÜ Makina Fakültesi. , Birsen yayınları 1994.
5-- R.F. Steidel, "An Introduction to Mechanical Vibrations", John Wiley & Sons, Inc. , 3rd ed. , 1989.
6-E. Söylemez,’Mekanizma Tekniği’ Prestij Basım Yayın, 2000.
7-E. Söylemez,’Makina Dinamiği’ Birsen Yayınevi, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022