Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Can Takinacı
Ali Can Takinacı
Dersin Amaçları 1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme,
indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve Basınç ölçümü,
Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blokhalinde öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi,
Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,
Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi,
Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel onksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik,
Borularda sürtünmeli akı lar, Laminer ve Türbülanslı akı , Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış, Sınır tabaka denklemleri, Sıkıştırılabilir akış, Türbomakinalar, Su darbeleri
Dersin Çıktıları 1. Akıan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme, vizkosite, yüzeysel gerilime ve buharla ma
basıncı gibi kavramları içeren problemleri çözebilme yeteneği
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini, etki noktasını ve momenti hesaplayabilme
3. Akı ları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkı tırılabilir/sıkı tırılamaz, sürtünmeli/sürtünmesiz,
laminer/türbülanslı, tek boyutlu/iki boyutlu/üç boyutlu olarak sınıflandırabilme
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akı dolayısı ile etkiyen kuvvet
ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabilme
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akı kan ve akı problemlerine uygulama
8. Boru sistemlerindeki akışlarda boru sürtünme ve yersel yük kayıpları hesapları yapabilme ve Moody
diagramını kullanabilme
9. Cisimlere akı dolayısı ile etkiyen direnç/sürükleme ve ta ıma/kaldırma kuvveti kavramını bilme ve ilgili basit
hesaplar yapabilme
Önkoşullar MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları
Yunus Çengel / John Cimbala
2015
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020