Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / ETK 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Selamet Gürbüz Erçelebi
Dersin Amaçları Evrensel etik ilkeleri ve değerleri temelinde mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki sorumluluk ve risklerin değerlendirilmesi. Küresel bilinç ve kariyer sorgulanması yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Etik sözcüğünün kökeni, anlamı, tarihsel gelişimi; Etik Teorileri ve Etik Türleri, Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutu; Hak ve Özgürlük, suç ve ceza ve meslek ahlakının tartışılması; Etik karar verme süreçleri; Mühendislik kavramı ve mühendislik etiğinin ilkelerinin tartışılması. Mesleki sorumluluk ve mesleki risklerin değerlendirilmesi, Mühendislik etiğinin pratik uygulamalar ile tartışılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki becerileri kazanır I. Etik ve meslek etiği kavramlarını tanımlama ve yorumlama II. Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutunu anlama III. Etik karar verme süreçlerini tanıma IV. Mühendislik kavramı ve mühendislik etiği ilkelerini öğrenme V. Mesleki sorumluluğu kavrama ve değerlendirilme VI Mesleki risklerin d
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020