Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / IML 460 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tesis Plan. ve Yerleştirme
İngilizce FACILITY PLANNING AND LOCATION
Dersin Kodu
IML 460 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ramazan Murat Tabanlı
Dersin Amaçları 1.Tesislerin nereye yerleştirilmesi gerektiği, nasıl gruplanabileceği, nasıl düzenlenmesi gerektiği konularına ilişkin tasarım problemlerini inceleme ve sınıflandırılması
2.Tesis yerleşimi ve tasarımı konuları hakkında disiplinlerarası bakış açısı sağlamak
3.Tesis yerleşiminin ve lokasyonunun tasarlanması konularına sistematik ve hiyerarşik bakış açısı kazandırmak
Dersin Tanımı Yeni kurulacak bir tesisin nereye yerleştirileceği yada var olan bir tesis içersinde ürün çeşitliliğindeki artış ve ürün yaşam eğrisindeki düşüşe bağlı olarak ihtiyaç duyulacak düzenlemelerin nasıl planlanması gerektiği ve bu planların gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek matematiksel modelleme teknikleri ve herustikler hakkında bilgi vermek
Dersin Çıktıları 1.Eldeki parametrik verilere dayanılarak tesis yer seçimi ve lokasyonu konusundaki problemlerin nasıl ve hangi teknikler aracılığı ile çözülebileceğini öğrenecekler
2.Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinin, Sezgisel Algoritmaların, Matematiksel Modelleme Tekniklerinin Tesis Yerleştirme ve Düzenleme problemlerinde nasıl kullanılabileceğini öğrenecekler
3.Problem boyutunun büyük olduğu tesis yerleşimi ve lokasyonu problemlerini, geliştirilen akademik yazılım programlarının desteği ile çözecekler
4.Süreç yönetimi ve süreç geliştirilmesi alanındaki konulara matematiksel modelleme teknikleri ile çözüm bulabilme yeteneğini kazanacaklar
Önkoşullar IML 336 veya IML 336E veya IML 338 veya IML338E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Facilities Planning and Design
Alberto Garcia-Diaz/J. MacGregor Smith
Pearson, 2008
Diğer Referanslar Facilities Planning by James Topkins & John White & Yavuz Bozer and J.M. A. Tanchoco

Facilities Design by Sunderesh Heragu

Factory Physiscs, W.J. Hopp-M.L. Spearman, McGraw-Hill, 2000
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022